Голова місцевої державної адміністрації протягом 10 днів з дня отримання відповідного подання звільняє керівника такого структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації або надає керівнику центрального органу виконавчої влади вмотивовану відповідь. Апарат місцевої державної адміністрації – це організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів та посад, що забезпечують діяльність голови місцевої державної адміністрації, а також виконання покладених на місцеву державну адміністрацію завдань. Особи, які перебувають у кадровому резерві, щороку проходять професійне навчання відповідно до індивідуальної програми професійного розвитку та оцінювання їх професійних компетентностей у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

що таке місцева державна адміністрація

Громадяни звертаються до урядників у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень урядників. [newline]Урядники координуються та контролюються Радою національної безпеки і оборони України з питань, які стосуються національної безпеки і оборони. Урядники забезпечують виконання актів Президента України, прийняті в його компетенції. Тимчасово виконуючий обов’язки урядника виконує обов’язки урядника, крім прийняття рішень щодо кадрових питань. Формування кадрового резерву урядників здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 7) виконання інших повноважень визначених законами України. 12 лютого Як позапарламентські політсили долатимуть виборчий бар’єр Політична конкуренція посилюється – рейтингами провладних та опозиційних партій планують поласувати численні позапарламентські політичні сили.

Державні Органи Влади

Законопроєкт передбачав ліквідацію районних та обласних державних адміністрацій. У райони і регіони президент за поданням Кабміну повинен був призначати префекта. Префект замислювався як представник місцевих органів виконавчої влади, неполітична посаду, яка не залежить від місцевих політичних еліт. Планувалося, що префекти будуть діяти в кожному районі і в кожній області. У Києва і Севастополя будуть власні префекти.

Керівник секретаріату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд урядника, організовує доведення розпоряджень урядника до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього урядником. З цих питань керівник секретаріату місцевої державної адміністрації видає накази. 7) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня. Урядники забезпечують контроль за виконанням актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Урядник зупиняє дію актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням урядникане пізніш як на п’ятнадцятий день після отримання відповідного акту.

Районні Державні Адміністрації

Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації є актом місцевої державної адміністрації. Накази керівників відокремлених структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій є актами відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. У разі визнання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади незадовільною роботу відповідного відокремленого підрозділу місцевої державної адміністрації, міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації зобов’язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь. У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин повноваження голови місцевої державної адміністрації здійснює один із його заступників відповідно до розподілу обов’язків між заступниками голови місцевої державної адміністрації.

Районна державна адміністрація є органом, що забезпечує законність у діяльності сільських, селищних, міських, районних в місті рад, їх виконавчих органів на території відповідного району. Керівник апарату місцевої державної адміністрації несе персональну відповідальність перед головою місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації призначається на посаду Президентом ukraine vietnam України за поданням Кабінету Міністрів України. Реорганізація районних державних адміністрацій здійснюється без повідомлення про неї органу, що здійснює державну реєстрацію, а також без збирання вимог кредиторів, отримання їхньої згоди. В межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Вінницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Вінницькою обласною радою.

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution four.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на офіційний сайт Харківської облдержадміністрації. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution four.zero International license, якщо не зазначено інше. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі у таких випадках, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету. [newline]Суд може прийняти рішення про визнання недійсними прийнятих на їх основі актів, вчинених правочинів тощо, в тому числі з особами, які не знали і не могли знати про незаконність таких рішень.

У 2010 році кандидати в президенти Анатолій Гриценко та Олександр Мороз обіцяли ліквідувати районні держадміністрації. У Інни Богословської та Юлії Тимошенко в програмах було написано, що місцева влада буде формувати виконавчі комітети. Аналогічну обіцянку давав Петро Симоненко. Володимир Литвин теж обіцяв ліквідувати держадміністрації – замість цього створити виконавчі комітети на рівні районів і областей.

Вимоги до службових жилих приміщень, порядок їх надання та звільнення визначаються Кабінетом Міністрів України. 11) в інших випадках, визначених законом, що перешкоджають особі, яка перебуває у кадровому резерві, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави. Рішення про оголошення конкурсу на зарахування до кадрового резерву приймається Кабінетом Міністрів України з підстав, визначених положенням про кадровий резерв.

Голова обласної, районної державної адміністрації вносить на розгляд відповідної ради питання, пов’язані з підготовкою та виконанням обласних, районних бюджетів. За результатами розгляду подання керівник центрального органу виконавчої влади зобов’язаний протягом одного місяця з дня одержання відповідного подання прийняти рішення щодо оскаржуваного наказу та дати вмотивовану відповідь органу із забезпечення законності. У передбачених законом випадках голова обласної, районної державної адміністрації може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів відповідно обласної, районної ради чи сільської, селищної, міської, районної в місті ради, сільського, селищного, міського голови. 9) за дорученням голови місцевої державної адміністрації вирішує інші питання, пов’язані із забезпеченням діяльності місцевої державної адміністрації. 10.